• Obraz1.jpg
 • P1160082.JPG
 • P1160101.JPG
 • P1160108.JPG
 • P1160114.JPG
 • P1160118.JPG
 • P1160130.JPG
 • P1160133.JPG
 • SP5.jpg

W związku  ze zmianą terminu egzaminu ósmoklasisty informuję o nowych terminach:

 • 16 czerwca 2020 - język polski
 • 17 czerwca 2020 - matematyka
 • 18 czerwca 2020 - język obcy nowożytny

W tym czasie klasy 1-7 mają dni wolne od zdalnego nauczania.
Szczegóły i procedury związane z samą organizacją egzaminu podamy w terminie późniejszym.

Dyrektor Szkoły
Stanisława Kasela

W związku z planowaną organizacją  od dnia 25 maja 2020 r. konsultacji przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 5 dla uczniów klas ósmych, proszę zainteresowanych rodziców o  uzupełnienie i przesłanie do 21 maja 2020 r. do godziny 12.00 na adres szkoły  zgłoszenia  do udziału ucznia w zajęciach. Rodzice zakwalifikowanych uczniów zostaną poinformowani drogą elektroniczną do dnia 22 maja 2020 r. do godz.15.00. Obowiązkiem ucznia jest dostarczenie oryginału zgłoszenia i oświadczenia w pierwszym dniu zajęć w szkole. Dokumenty należy włożyć do koperty lub koszulki i wrzucić do pudełka wskazanego przez pracownika szkoły.

W związku z planowaną organizacją  od dnia 25 maja 2020 r. zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 5 dla rodziców pracujących, proszę zainteresowanych rodziców o  uzupełnienie i przesłanie do 21 maja 2020 r. do godziny 12.00 na adres szkoły  zgłoszenia  do udziału ucznia w zajęciach. Rodzice zakwalifikowanych uczniów zostaną poinformowani drogą elektroniczną do dnia 22 maja 2020 r. do godz.15.00. Obowiązkiem rodzica jest dostarczenie oryginału zgłoszenia i oświadczenia, a także dowód wpłaty za obiady  w pierwszym dniu pobytu ucznia w szkole. Dokumenty należy włożyć do koperty lub koszulki i wrzucić do pudełka wskazanego przez pracownika szkoły.

Dyrektor SP5

Stanisława Kasela