W związku z planowaną organizacją  od dnia 25 maja 2020 r. zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 5 dla rodziców pracujących, proszę zainteresowanych rodziców o  uzupełnienie i przesłanie do 21 maja 2020 r. do godziny 12.00 na adres szkoły  zgłoszenia  do udziału ucznia w zajęciach. Rodzice zakwalifikowanych uczniów zostaną poinformowani drogą elektroniczną do dnia 22 maja 2020 r. do godz.15.00. Obowiązkiem rodzica jest dostarczenie oryginału zgłoszenia i oświadczenia, a także dowód wpłaty za obiady  w pierwszym dniu pobytu ucznia w szkole. Dokumenty należy włożyć do koperty lub koszulki i wrzucić do pudełka wskazanego przez pracownika szkoły.

Dyrektor SP5

Stanisława Kasela

"Z uwagi na stan pandemii terminy przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin Nr 24/20 z dnia 17 stycznia 2020 r. zostały zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin Nr 158/20 z dnia 26 marca 2020 r. Oba dokumenty znajdują się na stronie naboru w aplikacji „Szkoła Podstawowa” w zakładce „Dokumenty”: